Domov pro seniory Vratislavice n. Nisou

 

    

Neohlížejte se smutně za minulostí,

už se nevrátí.

Raději moudře využijte přítomnosti.

To je správná cesta.

               Longfellow Henry

              Wadsworth

 

 
Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace  U Sila 321, 463 11 Liberec 30  tel.: 482 750 799

www.dsvratislavice.cz   

 

Hlavní stránka

Povinně zveřejňované informace

Kde nás najdete

Kontakty

Služby

Ubytování

Stravování

Úhrady

Společenské

zájmové aktivity

Fotogalerie

Aktuality

Kariéra

Sponzoři

GDPR

Veřejné zakázky

 

 

Zřizovatel:

 

« Domovská stránka »

 

Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou

  

příspěvková organizace

 

Provoz sociálních služeb Domova pro seniory Vratislavice nad Nisou, p.o., je finančně podporován Libereckým krajem.


Provoz sociálních služeb je podpořen z finančních prostředků Statutárního města Liberec.

 

N Á V Š T Ě V Y


s ohledem na stávající situaci výskytu koronaviru COVID 19 v Liberci, jsou v našem zařízení zakázány návštěvy a to s platností od 29. 6. 2020, po dobu minimálně 14 dnů.

Balíčky a hygienické potřeby je možné i nadále předávat na recepci.

V případě dotazů můžete kontaktovat naše zařízení na tel.: 482 750 799.

Tímto opatřením chráníme nejen vaše blízké a příbuzné, ale také naše zaměstnance.

 

Liberec 26. 6. 2020                                                                         Mgr. Eva Stehlíková, MBA
                                                                                                            ředitelka

 

 

Stručná charakteristika poskytovatele

Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou, p.o. je sociální zařízení pro seniory, které se nachází v klidném prostředí předměstské části Liberce /Vratislavice nad Nisou/ v dostupnosti městské hromadné dopravy z města Liberce i Jablonce nad Nisou. V objektu se nachází kromě obytných místností kuchyň, prádelna, společenská místnost, dílny pro dobrovolnou zájmovou činnost, kavárna a kaple. V areálu je vybudován rozsáhlý park, který je seniory využíván k posezení i ke krátkým procházkám.

 

Fotografie interiérů a exteriérů domova naleznete ve fotogalerii

Poskytované služby:

Domov pro seniory

Služba je určena seniorům nad 65 let, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc druhého člověka z důvodu snížené soběstačnosti, zejména v důsledku vysokého věku a nelze ji zajistit jinou sociální službou poskytovanou v domácím prostředí.

Poslání

Posláním zařízení je poskytovat pobytovou službu seniorům, jejichž životní potřeby nejsou dostatečně zabezpečeny, a kteří nemohou žít sami ve své vlastní domácnosti z důvodu vysokého věku, závažných změn zdravotního stavu, či jiných vážných důvodů. Individuálním přístupem zajistit seniorům přiměřenou míru podpory a udržení sociálních kontaktů.

Cíl

Cílem poskytovaných služeb je umožnit seniorům prožití plnohodnotného života v bezpečném a důstojném prostředí co nejvíce připomínajícím domov. Naplňování individuálních potřeb seniorů tak, aby neměli čas přemýšlet o stárnutí.


Domov se zvláštním režimem
 

Služba je určena seniorům nad 65 let, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc druhého člověka z důvodu snížené soběstačnosti v důsledku chronického duševního onemocnění, stařecké demence a ostatních typů demencí a nelze ji zajistit jinou sociální službou poskytovanou v domácím prostředí.

Poslání

Posláním zařízení je poskytovat sociální a ošetřovatelskou péči s individuálním přístupem ke klientovi tak, aby byla respektována jeho důstojnost, přání a potřeby. Podpořit kvalitu života klienta, aby v rámci svých možností a zdravotního stavu, zůstal co nejdéle soběstačným.

Cíl

Cílem poskytovaných služeb je uspokojování základních (bio-psycho-sociálních) a duchovních potřeb seniorů na sklonku života. Vytvoření bezpečného prostředí v rámci možností Domova se zvláštním režimem tak, aby byly naplňovány jejich individuální potřeby, aby senioři žili důstojným a spokojeným životem.

 

  • Pro koho nejsou naše služby určeny:

» seniorům, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc druhého člověka z důvodu snížené soběstačnosti, ale tato pravidelná pomoc  jim může být zajištěna jinou sociální službou poskytovanou v domácnosti,

» seniorům, jejichž zdravotní stav vyžaduje péči ve zdravotnických zařízeních,

»  seniorům, kteří nemohou být umístěni v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci,

»  seniorům, u kterých bylo diagnostikováno Alzheimerovo onemocnění,

»  osobám, jejichž péče vyžaduje specifický způsob komunikace /zrakové, sluchové postižení /.

 
 
                                             • • • •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spolupráce:

 
                                                                    © 2008 Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace