aktuality

 

    

Neohlížejte se smutně za minulostí,

už se nevrátí.

Raději moudře využijte přítomnosti.

To je správná cesta.

               Longfellow Henry

              Wadsworth

 

 
Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace  U Sila 321, 463 11 Liberec 30  tel.: 482 750 799
                                                                                                                                                                                                    www.dsvratislavice.cz

 

Hlavní stránka

Povinně zveřejňované informace

Kde nás najdete

Kontakty

Služby

Ubytování

Stravování

Úhrady

Společenské

zájmové aktivity

Fotogalerie

Aktuality

Kariéra

Sponzoři

GDPR

 

« Aktuality »

Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou,
příspěvková organizace
U Sila 321, 463 11 Liberec 30


Pravidla pro rodinné příslušníky v době konání návštěv


Na základě rozhodnutí vlády ČR se k 25. 05. 2020 ruší mimořádné opatření zákazu návštěv v pobytových zařízeních sociálních služeb.


Dle doporučeného metodického postupu MPSV č. 10/2020 pro aplikaci návštěv u klientů v zařízeních sociálních služeb od 25. 05. 2020 může ředitel/statutární orgán daného zařízení s ohledem na provozní možnosti daného zařízení možnost návštěv omezit.


Jedná se o první vlnu pozvolného uvolňování restriktivních opatření, která bude probíhat za přísných pravidel a hygienických opatření, tak aby bylo zajištěno zdraví a bezpečnost našich klientů.


V současné době ještě není možné, aby klienti opouštěli areál našeho domova.


Návštěvy budou probíhat za níže stanovených pravidel:


 • Návštěvy se mohou účastnit pouze ti rodinní příslušníci, kteří nepřišli v období 14 dnů do kontaktu s nakaženým koronavirem. Kteří nemají teplotu, respirační ani jiné zdravotní obtíže.
 • Návštěva našich uživatelů bude možná pouze pro osoby s přímou vazbou na naše uživatele (tedy děti, vnoučata apod.) a to v max. počtu dvou osob. Ostatní vzdálení příbuzní, přátelé, známí musí ještě s návštěvou našich uživatelů počkat.
 • Návštěva bude probíhat po předchozím telefonickém objednání na tel. čísle 771 134 104 od 8.00 hod do 16.00 hodin. Objednání je vždy možné nejdříve na následující den. Bez objednání nebude návštěva ke klientovi vpuštěna.
 • Každý uživatel může mít návštěvu pouze jednou v týdnu, tak aby došlo k prostřídání u všech klientů. Vzhledem k personálnímu obsazení nemůžeme každý den přijmout více jak 5 osob na jednotlivá oddělení.
 • Čas je pevně stanoven na 14.30 hod – 16.30 hod, s tím, že daná návštěva může probíhat max. 1 hodinu.
 • Balíčky, které návštěva pro klienta donese, musí být v původním originálním balení (zejména potraviny), vložena do průhledného obalu či igelitovém sáčku. Rodinný příslušník ponechá balíček na recepci, kde bude vydezinfikován a následně předán uživateli našeho domova.

        Imobilní uživatelé

 • Za imobilními uživateli našeho domova budou rodinní příslušníci vpuštěni na pokoj.
 • Při vstupu si každý důkladně vydezinfikuje ruce.
 • Po dezinfekci rukou si každý rodinný příslušník vymění svou roušku za roušku, kterou mu poskytne naše zařízení. Tuto po celou dobu trvání návštěvy nesmí sundat.
 • K dispozici budou i ochranné obleky, do kterých se návštěva oblékne.
 • Návštěva použije jednorázové návleky na obuv.
 • Každé osobě přicházející na návštěvu bude změřena teplota, pokud má navštěvující osoba teplotu nad 37,0 °C, bude návštěva zakázána. Po změření teploty a vypsání čestného prohlášení může vstoupit návštěva na jednotlivá oddělení.


        Mobilní uživatelé

 • U mobilních uživatelů našeho domova budou návštěvy probíhat pouze v areálu zařízení, kde budou moci využít bílých stanů. Za nepříznivého počasí je možnost využít prostory zdejší kavárny.
 • U vstupu do zařízení bude postaven stojan s dezinfekcí, kde si rodinní příslušníci vydezinfikují ruce.
 • Návštěva musí mít na ústech roušku, kterou po celou dobu návštěvy nesmí sundat.
 • V případě, že návštěva donese uživateli balíček, platí výše uvedené pravidlo.
 • Uvedené nařízení se může měnit s ohledem na vývoj pandemie po rozvolňování opatření. Plně si uvědomujeme, že nastavení pravidel a opatření může být pro rodinné příslušníky omezující, ale musíme myslet na to, že nákaza může být pro naše klienty fatální, a to s ohledem na jejich věk, zdravotní stav a tím i sníženou imunitu. Zdraví našich uživatelů je pro nás na prvním místě.


Zpracovala: Bc. Petra Pohanková, vedoucí sociálního úseku


Schválila: Mgr. Eva Stehlíková, ředitelka
V Liberci 20. 5. 2020


 

V roce 2018 jsme oslavili 110. výročí existence našeho sociálního zařízení

Zahradní slavností s podtitulem "Jak běžel čas..." jsme si ve čtvrtek 13. 9. 2018 připomněli historii i současnost budovy postavené v minulém století ze šlechetných pohnutek pro veřejný zájem a humánní účely. Tato myšlenka byla celých 110 let naplňována, i když v různých podobách. A že se časy mění, dokládá právě probíhající rekonstrukce na odděleních Domova se zvláštním režimem, jejíž cílem je vytvořit odpovídající podmínky pro klienty i personál na úrovni, která je minimálně standardem při poskytování sociální péče.

Společně s milými hosty, kolegy a klienty dalších sociálních zařízení jsme shlédli program, který vycházel z názvu pořadu "Jak běžel čas ...". Se svým vystoupením nás přišli potěšit účinkující napříč všemi generacemi, od roztomilých dětí z mateřských školek po vitální seniory z pěveckého souboru Matylda a Tylda, který zároveň ukončil kulturní odppoledne.

Věříme, že se všichni návštěvníci u nás cítili dobře, a že odcházeli příjemně naladěni.

Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem sponzorským partnerům, díky nimž mohla být myšlenka důstojných oslav realizována:

 • Městský obvod Liberec - Vratislavice nad Nisou
 • Pivovar Svijany a.s.
 • MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o.
 • UNITED BAKERIES a.s.
 • SAD - ovoce zelenina, s.r.o.

Dokument s historickými údaji ve formátu pdf zde


Děkujeme všem obcím, které přispěly jakoukoliv částkou na zajištění poskytování služeb pro klienty domova s trvalým pobytem v příslušné obci:

Obec Šimonovice

Město Chrastava

Město Hrádek nad Nisou

Obec Stráž nad Nisou


Děkujeme Městskému obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou za poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši    15.000 Kč na projekt: "Jsme tu již 110 let".


 • 24. 4. 2018 - Den dobrých skutků 2018

Děkujeme zaměstnancům společnočsti

Magna Exterios (Bohemia) s.r.o., kteří celý den pracovali

bez nároku na odměnu v areálu domova.


 

    

[  zpět na Domovskou stránku ]

 

       

 

 
 
                                                                        © 2008 Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace